Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Sampe Finland

SAMPE® (Society for the Advancement of Material and Process Engineering) on kansainvälinen ammatillinen järjestö, joka pyrkii välittämään jäsenilleen tietoa uusista materiaaleista ja prosessointitekniikoista alajärjestöjensä kokousten, kahden tieteellisen lehden, konferenssien ja näyttelyiden avulla. Järjestönä SAMPE on ainoa, joka kattaa kaikki materiaalit ja prosessit tarjoten täten ainutlaatuisen ja arvokkaan foorumin tutkijoille, tuotekehittelijöille, suunnittelijoille ja opettajille.

Materiaali- ja prosessitekniikalla tarkoitetaan niitä teknologioita, joilla pyritään kehittämään ja valitsemaan materiaaleja sekä prosessointimenetelmiä siten, että materiaalista voidaan valmistaa tuote, joka omaa sen käyttösovelluksen kannalta vaadittavan muotoilun, suorituskyvyn, laadun ja kustannustehokkuuden. Tutkimus- ja sovellusalueet sisältävät muun muassa: