Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

SAMPEn historia

Yhdeksän kalifornialaista ilmailualan ammattilaista, jotka olivat huolissaan tarvittavien materiaalien saannista ja tarpeesta tehokkaampaan tuotantoon, perustivat vuonna 1944 uuden järjestön “The Society of Aircraft Material and Process Engineers”. He uskoivat että materiaali- ja prosessi-insinöörien verkosto olisi paras tapa jakaa informaatiota ja välttää useissa yrityksissä tapahtuvaa päällekkäistä kehitystyötä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. He järjestivät kokouksen nimekkäimpien etelä-kalifornialaisten materiaali- ja prosessi-insinöörien kanssa keskustellakseen tällaisen järjestön perustamisesta.

Ryhmä kokoontui aluksi kuukausittain keskustellakseen yhteisistä teknisistä ongelmista. Muovit muodostuivat tärkeimmäksi aihealueeksi, koska nämä silloin uudet materiaalit tarvitsivat paljon erilaista dokumentointia. Vuosien 1944 ja 1959 välisenä aikana perustettiin 15 SAMPE jaostoa eri puolilla Yhdysvaltoja. Avaruusajan alkaessa 1950-luvun lopulla nähtiin tarpeelliseksi perustaa yhtenäinen kansallinen organisaatio. Perustettu kansallinen SAMPE nimettiin uudelleen kuvaamaan tämän pyrkimystä edistää avaruuden valloitusta: ”Society of Aerospace Material and Process Engineers”.

Ensimmäisinä vuosinaan kansallisena organisaationa aloitettiin pohjatyö kansallisen konferenssin järjestämiseksi ja samalla perustettiin erityiset jaostojen stipendijärjestelmät. 1960-luvulla SAMPE sai oman perustamiskirjan sekä järjestyssäännöt ja järjestön organisaatiorakennetta hiottiin vastaamaan parhaiten sen tarpeita.

SAMPE:n organisoitumisen tuloksena lokakuussa vuonna 1961 järjestettiin ensimmäinen kansallinen konferenssi. Tämä konferenssi käsitteli tuolloin uuden ja potentiaalisen valmistusmenetelmän kuitukelauksen kaikkia osa-alueita. Kuitukelaus on vielä tänä päivänäkin merkittävä ja kehittyvä muovikomposiittien valmistusmenetelmä.

Ensimmäisen konferenssin kautta SAMPE tuli tunnetuksi juuri lujitemuoveihin, eli muovikomposiitteihin, keskittyvänä järjestönä. Samaan ajanjaksoon kuuluu boori- ja hiilikuitujen kehittyminen. 1960-luvun lopulla SAMPE järjesti ensimmäisen teknisen konferenssinsa. Nykyisin SAMPE järjestää syksyisin teknisen konferenssin ja keväisin yleisen konferenssin sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa.

1960-luvulla SAMPE:n vaikutuksen merkitys näkyi erityisesti julkaisujen määrän nopeana kasvuna. Vuodesta 1961 lähtien julkaistu SAMPE Newsletter kasvoi nopeasti laajemmaksi jolloin syntyi SAMPE Journal. Tämä kattava julkaisu julkaistaan edelleen kuusi kertaa vuodessa. Materiaalien ja prosessien jatkuvasti kehittyessä aloitettiin julkaista puhtaasti teknistieteellistä julkaisua nimeltään ”SAMPE Quaterly”, joka vuonna 1993 sai uuden nimen “The Journal of Advanced Materials”. SAMPE aloitti myös myymään konferenssijulkaisujaan erilaisiin tieteellisin ja teknisiin kirjastoihin.

Vuonna 1973 organisaation nimi muutettiin nykyiseen muotoonsa “The Society for the Advancement of Material and Process Engineering” osoituksena jäsenistön voimakkaasta laajenemisesta myös ilmailuteollisuuden ulkopuolelle.

1980-luku oli voimakkaan kasvun aikaa. Tällöin perustettiin ensimmäinen jaos Yhdysvaltojen ulkopuolelle Eurooppaan. Konferenssien osallistujamäärät kaksin- ja kolminkertaistuivat. 1980-luvun lopulla SAMPE:n kuuluikin jo 12000 jäsentä.

SAMPEn voima on erityisesti sen paikallisjaostoissa, joissa on ammattilaisia ja opiskelijajäseniä ympäri maailman.

Edistääksen markkinoiden monipuolisuutta, SAMPE välittää tietoa materiaalien ja prosessien kaupallisista ja teollisista sovelluksista kaikilta osa-alueita, joita ovat esimerkiksi maa- ja vesikuljetus, rakentaminen, lääketiede, urheilu ja vapaa-aika sekä teollisuus. SAMPE:n johtoajatuksena on että sen jäsenistön hyvinvointi ja ammatillinen kehittyminen sekä heidät työllistävän teollisuuden kehittyminen vaativat sujuvaa teknologiansiirtoa eri osapuolten välillä.